§1
                                                                    Postanowienia ogólne
1. Internetowa Platforma Hurtowa trade8.pl [dalej „platforma”] prowadzi sprzedaż hurtową za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”] dla hurtowników, dystrybutorów oraz dostawców [dalej „klient”]
2. Właścicielem platformy jest: Trade 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 60 , NIP: 771-583-57-10.
3. Biuro handlowe mieści się w Rawie Mazowieckiej, ul. Jeżowska 15, tel. 46 815 81 19, adres email: biuro@maxprint24.com, będąc jednocześnie adresem do korespondencji z Platformą.
4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
6. Ceny podane na stronie Internetowej Platformy są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
7. Do każdej transakcji zostaje nałożony należny podatek VAT

                                                                                   §2
                                                                Korzystanie z Platformy
1. Korzystanie z Platformy jest możliwe tylko po uprzednim otrzymaniu danych dostępowych od firmy Trade 8 Sp. z o.o.
2. W celu nadania dostępu do Platformy należy skontaktować się z firmą Trade 8 Sp. z  o.o. w sposób określony w zakładce Partnerzy.
3. Nadanie dostępu do Platformy wiąże się z udostępnieniem dokumentów rejestracyjnych firmy, przez klienta, w postaci skanów.

                                                                                   §3
                                                                            Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
a) Logując się na stronę Internetową Platformywww.trade8.pl
2. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12:00, przyjęte są do realizacji na dzień kolejny. Zamówienia złożone w weekend lub dni wolne od pracy realizowane są w następującym po nich dniu roboczym.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Platforma potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Platforma ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Platformy przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Platformy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Platformę.

                                                                                   §4
                                                                             Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Zamówienia na stronie Internetowej Platformy.
2. Inne formy płatności niż przedpłata ustalane są indywidualnie z firmą Trade 8 Sp. z o.o.
3. Ceny przesyłek określone są w zakładce Wysyłka na stronie Internetowej Platformy.
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

                                                                                   §5

                                                                     Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Platforma wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Platformy.

                                                                                   §6
                                                                         Reklamacje
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT), wydrukowanej strony stwierdzającej uszkodzenie produktu oraz wypełnienie protokołu reklamacyjnego dostępnego w biurze handlowym firmy Trade 8 Sp. z o.o. oraz na stronie Platformy.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać na adres biura handlowego Platformy reklamowany towar wraz z protokołem reklamacyjnym, wydrukowaną stroną stwierdzającą uszkodzenie produktu oraz dowodem zakupu towaru.
3. Platforma ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Platformy ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Platformę takiej opinii.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w pierwszej kolejności wadliwy towar podlega wymianie na nowy. W następnej kolejności następujęwymiana na inny produkt o tej samej wartość o tej samej wartości(o ile klient wyrazi zgodę). W trzeciej kolejności następuję zwrot gotówki po uwzględnieniu reklamacji oraz zwrocie wadliwego produktu.
5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Platforma.
6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji

                                                                                   §7
                                                         Prawo odstąpienia od umowy
1.Klient dokonujący zakupu na odległość ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odbioru towaru poprzez przedstawienia stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

                                                                                   §8
                                                                            Gwarancja
1. Na wszystkie produkty marki MaxPrint oferowane na Internetowej stronie Platformy jest udzielona
24 miesięczna gwarancja od daty produkcji.


                                                                                   §9
                                                                 Ochrona prywatności
1.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Trade 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 60
2.Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Platforme i nie będą udostępniane innym podmiotom.
3.Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

                                                                                   §10
                                                   Własność intelektualna i ochrona prawna
Oferujemy w sprzedaży materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących pod własna marką MaxPrint. Nazwy producentów i znaki towarowe materiałów oryginalnych stanowią własność ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Platformy (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Platformy.

                                                                                   §11
                                                  Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Platformy.
2. Platforma zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Platformy. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.


 

 

piechdesign.pl
stat4u